REGULAMIN Willi Maria

§ 1

1. Pokój wynajmowany jest na doby.

2. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 do godz. 11:00 dnia następnego.

3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do obiektu (z góry).

§ 2

1. Gość obiektu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

2. Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać gościnnie w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00.

3. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa obiektu po godz. 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej do pokoju Gościa według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.

4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.

§ 3

1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwia obiektowi niezwłoczną reakcję.

2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:

a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,

b) bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,

c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,

d) wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,

e) obiekt dołoży starań, by w miarę posiadanych możliwości złagodzić wszelkie niedogodności.

2. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do pokoju regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.

3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

§ 4

1. Po zakończonym pobycie każdy pokój podlega sprawdzeniu przez pracownika recepcji w obecności Gościa obiektu. Celem wykluczenia ewentualnych szkód.

2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody w wynajmowanym pokoju  niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałych z jego winy lub winy odwiedzjącego go gościa.

§ 5

1. W pokojach obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.

2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Obiekt  może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 6

1. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek w wysokości 30% ogólnej kwoty pobytu przepada w całości. Istnieje możliwość wykorzystania zadatku na inny pobyt w terminie do  2 miesięcy jeżeli anulacja zostanie dokonana najpóźniej 2 tygodnie przed datą rezerwacji.

2. Jeżeli Gość nie dojedzie w dniu rozpoczęcia rezerwacji dalszy pobyt zostanie anulowany.

3. W przypadku wcześniejszego wyjazdu zwracamy 50% wartości niewykorzystanej usługi.

§ 7

1. Zabrania się:

a) wchodzenia w butach narciarskich na teren obiektu oraz wnoszenia nart do pokoju;

b) wprowadzania zwierząt na teren obiektu;

c) palenia tytoniu w całym obiekcie;

d) ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe używania w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

2. W przypadku naruszenia zakazu palenia papierosów i używania otwartego ognia Gość ponosi karę grzywny w wysokości 500 zł.

§ 8

Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych obiektu zgodnie z ustawą z dn. 29.10.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zm.).

REGULAMIN ZOSTAŁ ZAAKCEPTOWANY PRZEZ WŁAŚCICIELA ORAZ PRACOWNIKÓW WILLI.