REGULAMIN

Obiektu Rezydencja Silverton

§ 1

1. Pokój wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
4. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do obiektu (z góry).

§ 2

1. Gość obiektu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
2. Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać gościnnie w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00.
3. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa obiektu po godz. 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej do pokoju Gościa według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.
4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.

§ 3

1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwia obiektowi niezwłoczną reakcję.
2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
b) bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,
c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,
d) wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,
e) obiekt dołoży starań, by w miarę posiadanych możliwości złagodzić wszelkie niedogodności.
2. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do pokoju regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

§ 4

1. Po zakończonym pobycie każdy pokój podlega sprawdzeniu przez pracownika recepcji w obecności Gościa pensjonatu. Celem wykluczenia ewentualnych szkód.
2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody w wynajmowanym pokoju niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałych z jego winy lub winy odwiedzającego go gościa.

§ 5

1. W pokojach obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 6

1. W przypadku odwołania rezerwacji zadatek w wysokości 30% ogólnej kwoty pobytu przepada w całości. Istnieje możliwość wykorzystania zadatku na inny pobyt w terminie do 2 miesięcy jeżeli anulacja zostanie dokonana najpóźniej 2 tygodnie przed datą rezerwacji, z uwzględnieniem ceny obowiązującej w wybranym terminie.
2. Jeżeli Gość nie dojedzie w dniu rozpoczęcia rezerwacji dalszy pobyt zostanie anulowany.
3. W przypadku wcześniejszego wyjazdu zwracamy 50% wartości niewykorzystanej usługi
4. W przypadku gdy jedna z osób nie dojedzie do danego pokoju to odliczana jest kwota za wyżywienie w wysokości 15 zł za dobę przy pobycie z samym śniadaniem, 35zł za dobę przy pobycie z śniadaniem i obiadokolacją, pozostała część opłaty za pobyt zostaje bez zmian.
Nowa kalkulacja musi być potwierdzona e-mailowo.
5. Po wpłacie zaliczki nie ma możliwości bez kosztowego skrócenia pobytu.
6. Zaliczka nie może być opłacona bonem turystycznym

§ 7

1. Zabrania się:
a) wchodzenia w butach narciarskich na teren obiektu oraz wnoszenia nart do pokoju;
b) wprowadzania zwierząt na teren obiektu;
c) palenia tytoniu w całym obiekcie;
d) ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe używania w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
2. W przypadku naruszenia zakazu palenia papierosów i używania otwartego ognia Gość ponosi karę grzywny w wysokości 500 zł.

§ 8

W związku z trwającą pandemią Covid-19, forma serwowania posiłków i możliwość korzystania z poszczególnych usług zależy od aktualnych wytycznych Ministerstwa Rozwoju i GIS. Dokonując rezerwacji akceptujesz, że niektóre usługi i udogodnienia mogą być niedostępne lub ograniczone. Niewykorzystanie któregokolwiek z elementów pakietu/pobytu nie zmniejsza jego wartości. Wszystkie elementy pakietu/pobytu są integralną częścią danej rezerwacji.

§ 9

Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych pensjonatu zgodnie z ustawą z dn. 29.10.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zm.).
REGULAMIN ZOSTAŁ ZAAKCEPTOWANY PRZEZ WŁAŚCICIELA ORAZ PRACOWNIKÓW PENSJONATU I OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.12.2011R.